Bandsågar modell BS350, BS410, BS480, BS510, BS610
Bandsågar med stomme av svetsad stålkonstruktion. Välbalanserade bandsåghjul, med gummibeläggning på modellen BS350, övriga modeller har polyurethanbeläggning på bandsåghjulen. Bandsåghjulen på modellerna BS350, BS410 och BS480 är tillverkade av pressgjuten aluminium, bandsåghjulen på modellerna BS510, BS610 är tillverkade av gjutjärn, samtliga bandsåghjul löper i dammtäta kullager. Övre bandsåghjulet på samtliga modeller är ställbart för bladspänning och bladpositionering, nedre bandsåghjulen är försedda med borste för rengörning. Såväl övre som nedre bladstyrning är utrustade med kullager för styrning av sågbladet. Modellerna BS410 och BS480 är utrustade med utvändig skala för kontroll av bladspänning. Modellen BS410-610 är försedd med spak för enkel lossning-återspänning av bandsågblad, vilket underlättar bladbyte. Samtliga modeller har arbetsbord i gjutjärn, ställbara i vinkel från -5° till +45°. Alla modellerna är försedda med spånstos 100mm för anslutning till spånsugslang. Levereras med klyvanhåll, geringsanhåll och manual.

Tekniska Data
Art Nr 1003 1004 1005 1007 1008
Hjuldiameter 355mm 420mm 480mm 510mm 610mm
Max. såghöjd 205mm 255mm 280mm 350mm 430mm
Avstånd sågblad-stomme 345mm 410mm 465mm 500mm 600mm
Längd sågblad 2490mm 3345mm 3610mm 4100mm 4590mm
Dim. sågblad 6-19mm 6-37mm 6-37mm 19-38mm 19-38mm
Bladhastighet 440/900m/min 420/840m/min 420/840m/min 1320/min 1560/min
Storlek arbetsbord 400x548mm 450x560mm 485x630mm 600x500mm 700x610mm
Motoreffekt 1-fas 230V 1,0kW 2,2kW      
Motoreffekt 3-fas 400V     2,2kW 3,5kW 4,0kW
Höjd utan stativ 1150mm 1800mm 1890mm 2040mm 2120mm
Vikt, netto 81kg 130kg 162kg 280kg 330kg

Oscillerande bandputsmaskin modell MM2315
Kraftig, oscillerande bandputsmaskin för yrkesbruk. Långt arbetsbord i gjutjärn, maskinen geringsbar 0–90°. Levereras med geringsanhåll, spånstos, slipband och motorskydd.

Tekniska Data
Art Nr 1013
Bandstorlek 150x2515mm
Dim. putsbord 840x300mm
Dim. putsrullar 110mm
Arbetshöjd 860mm
Motoreffekt 3-fas 400V 1,5kW
Bandhstighet 960m/min
Vikt, netto 138kg
Extra tillbhör
Slipband 150x2515mm
Art Nr Kornstorlek
1014 60
1015 80
1016 100
1017 120
1018 180

Bandputsmaskin modell BDS69
Bandputsmaskiner med stomme av gjutjärn. Slipbordet är ställbart såväl vertikalt som horisontellt. Putsbordet vid sliptallriken geringsbart 0-45°. Motor med 0-spänningsutlösare. Levereras med slipband, slip-rondell och geringsanhåll, stativ.

Tekniska Data
Art Nr 1018
Bandstorlek 150x1220mm
Sliprondell 225mm
Dim. putsbord 150x315mm
Motoreffekt 1-fas 230V 0,74kW
Bandhstighet 9m/sek
Vikt, netto 478kg
Extra tillbhör
Slipband 150x1220mm
Art Nr Kornstorlek
1019 60
1020 80
1021 100
1022 120
1023 180
Extra tillbhör
Sliprondell 230mm
Art Nr Kornstorlek
1024 60
1025 80
1026 100
1027 120
1028 180
Extra tillbhör
Fästrondell med kardorrfäste för sliprondell
Art Nr Storlek Modell
1112 250mm BDS69
Cirkelsågar modell MJ2325C
Precisionscirkelsåg med stomme i kraftig stålkonstruktion
och arbetsbord i gjutjärn.
Sågklingan höjs- och sänks via skruvspindel och ratt.
Gering av sågklingan via
gjutjärnsgejder och ratt. I standardutrustningen ingår justerbord
med kullagrad släde,
1st sidobord, klyvanhåll, geringsbart anhåll, spänntving, spånstos 100mm.
Klingskydd med stos samt slang för anslutning till spånsug.
Levereras med sågklinga HM, div. nycklar samt manual.Hjultillsats
Art. Nr. 1079

För användning med cirkelsågar och bandsågar.
 
 
Tekniska Data
Art Nr 1081
Arbetsbord 800x560mm
Justerbord 500x480mm
Sidobord 1st 800x305mm
Bakre bord 600x560mm
Max. åkrörelse justerbord 1300mm
Max. såghöjd vid 90° 75mm
Max. såghöjd vid 45° 60mm
Sågklinga 254x30xZ40
Varvtal sågklinga 4200v/min
Motoreffekt 3-fas 400V 2,2kW
Vikt, netto 225kg

Panelsågar modell PS12 och PS315
Justersåg avsedd för yrkesmässigt bruk, med stomme av kraftig stålkonstruktion och arbetsbord i gjutjärn. Utrustad med ritsklinga 90mm för sågning av belagt skivmaterial, enkel justering av ritsklingans höjd med nyckel via uttag i arbetsbordet. Integrerad släde med svängarm för bästa stabilitet. Sågklingan kan höjas-sänkas samt ställas i gering 45º via skruvspindel med kuggsegment och rattar, tydliga skalor visar gjorda inställningar. I standardutrustningen ingår justerbord, 1st sidobord i gjutjärn, 1st sidobord i stålplåt, 1st bakre bord i stålplåt, stödben, klyvanhåll med microjustering, geringsanhåll, längstopp, spänntving, spånstos 100mm, klingskydd med stos + slang för anslutning till spånsug, hårdmetallklinga 315mm, ritsklinga 90mm, div. nycklar samt manual. Levereras med 5,2 hk 3-fas motor för rationell drift. Kapslingsklass IP54, motorskydd och nollspänningsskydd. Vissa delar är av transportskäl omonterade vid leverans.

Tekniska Data
Art Nr
1082
1083
Storlek, arbetsbord 800x385mm 800x380mm
Storlek, integerad släde 1550x385mm 2600x380mm
Åkrörelse, integerad släde 1400mm 2400mm
Sidobord, integerad släde 680x580mm 680x580mm
Kapanhåll, integerad släde 1200-2200mm 1200-2200mm
Storlek sidobord (2st) 800x440mm 800x440mm
Storlek bakre bord 500x310mm 500x310mm860mm
Höjd arbetsbord 860mm 860mm
Max. sågbredd med klyvanhåll 1230mm 1230mm
Max. såghöjd vid 90° 100mm 100mm
Max. såghöjd vid 45° 80mm 80mm
Diameter sågklinga 315x30xZ40 315x30xZ40
Diameter ritsklinga 90x20mm 100x20mm
Varvtal sågklinga 4000v/min 4500v/min
Varvtal ritsklinga 5800v/min 8500v/min
Motoeffekt 3-fas 400V 3,8kw 3,8kW
Vikt, netto 255kg 331kg
Bullernivå, tomgångskörning 85db(A) 85db(A)

Extra tillbehör
Art. Nr. 1139 Sågklinga 315 x 30 x Z40 (för Art. Nr. 1082, 1083)
Art. Nr. 1141 Sågklinga 315 x 30 x Z60 (för Art. Nr. 1082, 1083)
Art. Nr. 1072 Ritsklinga 90 x 20mm (för Art. Nr. 1082)
Art. Nr. 1073 Ritsklinga 100 x 20mm (för Art. Nr. 1083)

Art. Nr. 1080 Byggnadssåg
Kraftig byggnadssåg i svetsad stålkonstruktion. Stort arbetsbord med
svängbart centrum 0-90° Klingan ställbar i gering 0-45°. Stativet försett
med lyftöglor. Enkel kapning via lyfthandtag. Levereras med 3-fas motor
med broms, motorskydd, 0-spänningsutlösare. Skyddsform elutrustning IP54.
2 påskjutare. Justervagn med styrskena, hårdmetallklinga, anslutning
för spånsug. Hjultillsats.

Tekniska Data
Sågbordet dimension 945x715mm
Arbetshöjd 850mm
Sågklinga hårdmetall 400x30xZ40
Max. såghöjd vid 90° 120mm
Max. såghöjd vid 45° 90mm
Motoreffekt 3-fas 400V 2,8kW
Spindelhastighet 2800v/min
Vikt, netto 185kg

Art. Nr. 1150 Extra tillbehör In- och Utmatningsbord
Inmatningsbord, längd 1m, som monteras till justervagnen. Långt
klyvanhåll med materialstopp. Utmatningsbord 1 m. Vikt 55kg.

Art. Nr. 1011 Kombimaskin modell 254/6
Kombimaskin med följande grundfunktioner. Cirkelsåg, Rikt- & Planhyvel, vertikalfräs, (Långhålsborrtillsats finns som extra tillbehör). Kraftig stomme i stålkonstruktion. Arbetsbord i gjutjärn.

Rikt- & Planhyvel
Längd rikthyvelbord 960mm
Längd planhyvelbord 400mm
Max. hyvelbredd 252mm
Max. planhyvlingshöjd 5-150mm
Max. avverkning 3mm
Matningshastighet planhylning 5m/min
Kutterns diameter 71mm
Dimension hyvelstål 258x30x3mm
Antal hyvelstål 3st
Kutterns varvtal 4000v/min
Cirkelsåg
Max. såghöjd 70mm
Dimension klinga 250x30xZ40
Varvtal 4500v/min
Längd justerbord 1299mm
Slaglängd justerbord 880mm
Sågdjup fram för klinga 510mm
Sågdjup höger om klinga 540mm
Vertikalfräs
Motoreffekt 1200+W (1,6hk)
Varvtal 9000v/min
Spindeldiameter 30mm
Vertikal rörelse spindel 60mm
Max. verktygsdiameter 80mm
Öppning i fräsbord 100mm
Långhålsborrtillsats (Extra tillbehör)
Strolek bord 350x210mm
Längdrörelse 150mm
Tvärröelse 100mm
Vertikal rörelse 140mm
Varvtal 4000v/min
Vikt 32kg
Övriga Tekniska Data
Motroreffekt 3-fas 3,8kW
Motroreffekt 1-fas 2,2kW
Dim. Längd x bredd 1200x1200mm
Vikt, netto 265kg

Rikt- & Planhyvel modell PT129
Med stomme av kraftig svetsad stålkonstruktion. Uppfällningsbara rikthyvelbord av gjutjärn som är försedda med slitsar för dämpad ljudnivå. God åtkomlighet vid planhyvling genom att båda rikthyvelbordena är uppfällningsbara och försedda med lyfthantag för enkel och säker uppfällning. Stödrulle monteras bakom Planhyvelbordet, vilket förenklar utmatning av arbetsstycket. Planhyvelbordet höjs och sänks via centrumpelare. Matarvalsarna in- och urkopplingsbara via spak. Utrustad med kraftig 3,8kw 3-fas motor för god avverkning. Levereras med anhåll, kutterskydd, integrerat spånutkast, div. nycklar samt manual.

Tekniska Data
Rikthyvelbord 1390x310mm
Planhyvelbord 540x323mm
Dim. Rikthyvlingsanhåll 1200x150mm
Antal hyvelstål i kuttern 3st
Max. höjd planhyvling 225mm
Max. bredd planhyvling 306mm
Max. spåntjocklek vid rikthyvling 4mm
Max. spåntjocklek vid planhyvling 4mm
Matningshastighet, planhyvling 6m/min
Hyvelstål, standard 310x19x1mm
Hyvelstål, extra tillbehör 310x25x3mm
Kutterns diameter 70mm
Kutterns varvtal 4800v/min
Dimension spånstos 100mm
Motoreffekt 3-fas 400V 3,8kW (5,2hk)
Vikt, netto 272kg
Bullernivå, tomgångskörning 85db(A)
Bullernivå, vid hyvling 85db(A)

Art. Nr. 1183 Sats med 3st hyvelstål 310 x 19 x 1,0mm
Art. Nr. 1184 Sats med 3st hyvelstål 310 x 25 x 3,0mm
Art. Nr. 1185 Sats med 3st hyvelstål 260 x 18 x 1,0mm

Rikt- och Planhyvel modell PT107
Stomme av kraftig svetsad stålkonstruktion. Uppfällningsbara rikthyvelbord av gjutjärn, försedda med slitsar för dämpad ljudnivå. God åtkomlighet vid planhyvling genom att bägge rikthyvelbordena är uppfällningsbara. Planhyvelbordet höjs och sänks via centrum-pelare. Matarvalsen är in-och urkopplingsbara via spak. Utrustad med kraftig 3,0 kW 3-fas motor, eller alternativt 2,2kW 1-fas Motor. Levereras med anhåll, kutterskydd, integrerat spånutkast, div. nycklar samt manual.

Tekniska Data
Rikthyvelbord 1100x265mm
Planhyvelbord 600x258m m
Dim. Rikthyvlingsanhåll 1100x150mm
Max. höjd planhyvling 178mm
Max. spåntjocklek vid planhyvling 3mm
Max. spåntjocklek vid rikthyvling 4mm
Matningshastighet, planhyvling 6m/min
Kutterns diameter 75mm
Antal stål i kuttern 3st
Kutterns varvtal 4800v/min
Hyvelstål, standard 260x18x1mm
Hyvelstål, extra tillbehör 260x25x3mm
Motoreffekt 3-fas 400V 3,0kW
Motoreffekt 1-fas 230V 32,2kW
Dimension spånstos 100mm
Vikt, netto 160kg
Bullernivå, tomgångskörning 85db(A)
Bullernivå, vid hyvling 85db(A)
Spånsugar modell DC750, DC1500 och 1500T
Lämpliga för mindre och medelstora snickerimaskiner.
Stativ med 4st hjul varav 2st är svängbara. Modell DC750
är utrustad med spånhuv för golvsugning av spån och damm.
Levereras med spånsäck, filtersäck samt manual.
 
Tekniska Data
 
Art Nr
1180
1091
1089
Modell DC750 DC1500 DC1500T
Sugkapacitet ca 1050³/tim. 2040³/tim. 2040³/tim.
Motoreffekt 1-fas 230V 0,75kW 1,5kW  
Motoreffekt 3-fas 400V     1,5kW
Huvudstos 100mm 125mm 125mm
Grenstos ------ 2stx100mm 2stx100mm
Vikt, netto 30kg 47kg 47kg

Art. Nr. 1114 Filtersäck för Art. Nr. 1180 (DC750)
Art. Nr. 1115 Filtersäck för Art. Nr. 1091 (DC1500)
Art. Nr. 1116 Filtersäck för Art. Nr. 1094 (UFO-101A)

 

Spånsug modell UFO101A
Lämplig för medelstora snickerimaskiner. Huvudstos 125mm plus 2st grenstosar på 100mm. Stativ med 4st hjul varav 2st är svängbara. Utrustad med 3-fas motor. Levereras med spånsäck, filtersäck samt manual.
Tekniska Data
Art Nr 1094
Sugkapacitet ca 2050m/tim.
Motoreffekt 3-fas 400V 1,5kW
Huvudstos 125mm
Grenstos 2stx100mm
Vikt, netto 61kg
Spånsug modell DC2200
Med stor sugkapacitet. Stativ med 4st hjul varav 2st svängbara. Levereras med 3-fas motor, dubbla filtersäckar, dubbla spånsäckar, grenstos med 3st x100mm.
Tekniska Data
Art Nr 1092
Sugkapacitet ca 3050m/tim.
Motoreffekt 3-fas 400V 2,2kW
Huvudstos 150mm
Grenstos 3stx100mm
Vikt, netto 59kg

Art. Nr. 1117 Filtersäck för Art. Nr. 1092 (DC2200)

Spånsug modell SDC4045A
Spånsug med stor sugkapacitet, lämplig för industriellt bruk. Stativ med 4st hjul varav 2st är svängbara. Levereras med 2st spånsäckar, 2st filtersäckar samt manual.

Tekniska Data
Art Nr 1095
Sugkapacitet ca 4680m/tim.
Motoreffekt 3-fas 400V 3,7kW
Huvudstos 200mm
Grenstos 3stx100mm
Vikt, netto 90kg

Art. Nr. 1118 Filtersäck för Art. Nr. 1095 (SDC4045A)

Spånsug modell DC3800T
Stationär spånsug med god sugkapacitet
Storlek fläkt, diameter 355m
.
Tekniska Data
Art Nr 1096
Sugkapacitet ca 4560m/tim.
Motoreffekt 3-fas 400V 3,8kW
Huvudstos 180mm
Grenstos 4stx100mm
Vikt, netto 125kg


Spånsugslang
Av smidig PVC, slät invändigt.

Art Nr Inv. diamm. m/rulle
1212 100mm 25m
Vertikalfräsmaskin med tappsläde modell VF100
Vertikalfräsmaskin med lutbar spindel, -5 till +30º. Stomme i kraftig stålkonstruktion, stort arbetsbord i gjutjärn. Höjning och lutning av spindeln sker via låsbara rattar,tydliga skalor visar inställning av spindeln. Ställbara fräsanhåll med finjusteringsmöjlighet. Försedd med sid- och nedhållare av arbetsstycket. Kraftig kullagrad tappsläde med anhåll och excenterlåstving, stor rörelse av släden 800mm. Motor med termisk motorskydd och nollspänningsutlösning. Reversibel rotations-riktning av frässpindel via strömbrytare. Stort vartalsregister från 1800-9000v/min. Levereras komplett med tappsläde, sliprulle,div. nycklar samt manual
.
Tekniska Data
Art Nr 1077
Storlek arbetsbord 710x640mm
Arbetshöjd 900mm
Längd fräsanhåll, 2st 360x120mm
Storlek tappsläde 505x490
Max. åkrörelse 800mm
Spindeldiameter 30mm
Vertikal rörelse spindel 100mm
Spindel lutbar -5°+30°
Max. verktygsstorlek 200mm
Max. fräsdiameter i bord 200mm
Spindelhastighet (4st) 1800/3000/6000/9000v/min
Motoreffekt 3-fas 400V 2,8kW
Vikt, netto 201kg


Extra tillbehör

Art. Nr. 1070 Slipdukdhylsa 80korn
Art. Nr. 1071 Slipdukdhylsa 120korn